, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 1. 35. årgang. Mandag den 11/8 2014.

På vegne af skolens ansatte og bestyrelse vil jeg gerne byde eleverne og deres familier velkommen til det nye skoleår. Specielt velkommen til Anna, Cecilie, Freja, Gry, Jakob, Julie, Kristian, Naja, Nikola, Sofie Kjær, Sofie Neergaard og Vladislav, som alle er startet i den nye børnehaveklasse, til Oliver i 4.kl., Thomas og Henrik i 9. kl.

På medarbejdersiden vil vi gerne byde velkommen til Britta, som skal afløse Anni, som går på efterløn den 1. september, og til Berit, som er blevet ansat i fleksjob i vores fritter.

I børnehaven vil vi gerne byde velkommen til Tina Østergaard, som er tiltrådt som ny leder. Hun afløser Ulla Stisen, som går på efterløn den 1. september.

I dette skoleår vil der være fælles morgensamling kl. 08.00 for alle skolen elever. Derfor vil vi gerne indskærpe, at elever er på skolen før kl.08.00, så vi kan få en god fælles start på skoledagen. Skulle man være så uheldig at komme for sent på skolen, skal man benytte indgangen i skolegården, så man ikke forstyrre morgensamlingen i Glashuset. På de kommende forældre møder vil I blive orienteret om dette års morgensamlingers form og indhold.

Den nye teatersæson nærmer sig og Skive Teater har lavet et fantastisk børneprogram med tre store og flotte forestillinger som alle spilles i Kulturcenter Limfjord. De tre forestillinger er Bølle Bob som musical, Nøddebo Præstegaard som flot danseshow og hyggelig jule-familieforestilling samt Sebastian-musicalen Skatteøen. På grund af forestillingernes høje kvalitet, har det været nødvendigt for teaterkredsen at sætte billetpriserne op for voksne. Børnenes billetpris er uændret. En teater oplevelse med sine børn er uvurderlig, men har I som forældre ikke mulighed for at deltage, tilbyder skolen kørsel med skolebussen. De yngste årgange har fået teaterinformationen pr. mail og 3., 4. og 5.kl. i papirformat.

I løbet af sommerferien har vi fået sat tre interaktive tavler op i overbygningsklasserne. Tavlerne er sponseret af Sparekassen Sundsøres Fond. Vi takker mange gange, og glæder os til at tage dem i brug.

I næste uge får eleverne skolefolderen med hjem. I den kan I finde yderligere oplysninger om skoleåret.

Er man interesseret i at søge friplads for dette skoleår, kan man stadig væk hente et ansøgningsskema på kontoret. En friplads bevilges kun for et skoleår ad gangen.

Husk! At give jeres børn idrætstøj med, så de kan have idræt udendørs indtil efterårsferien.

Fritteren

 

Sjov, natur og sport var igen en super oplevelse for 25 friske børn og de mange fantastiske hjælpere TAK  TIL ALLE.

 

Sommerferien har givet mulighed for mange timers leg på tværs af vuggestue, børnehave og fritter, og det har været hyggelig at se søskende, store og små i fælles leg.

 

Mange fritterbørn har været på besøg gennem ferien.  Vi glæder os til at være sammen med alle igen .

 

Nyt i fritteren. Vi forsøger med et madlavningshold, mandag i uge 34 og 35. Vi tilbyder at børnene i 2.kl og 3.kl. kan lave mad i skolekøkkenet fra kl. 12.45 til 15.00. Der kommer tilmeldings sedler i klasserne.

 

 

M88:

 

Husk tilmelding til Skive Løbet senest på fredag den 15/8. Tilmeldingsseddel hænger på haldøren.

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk