, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 12. 36. årgang. Fredag den 31/10 2014.

I mandags havde vi cykeleftersyn på skolen. En del elever havde medbragt deres cykler for at få dem kontrolleret inden det mørke efterår. Alle cykler blev godkendt, og der blev kun givet en anmærkning. Dejligt at se.

 

I onsdags afholdt børnehaven og vuggestuen forældremøde. På mødet blev det annonceret, at skolen pr. 1. november overtager Thise Vuggestue. Den nye institution vil fremover hedde Thise Børnehus. Sammenlægningen medfører kun nogle få ændringer i hverdagen for børnene og forældrene, bl.a. foregår morgenpasningen fremover i vuggestuens lokaler, hvor der er mulighed for morgenmad inden kl. 07.30.    

Vi glæder os over sammenlægningen af de to institutioner og byder forældre og børn fra vuggestuen velkomne.   

 

I går afholdt skolens bestyrelse i samarbejde med nogle lokale kræfter et innovationsmøde om et fremtidigt multilokale på skolen. Der var ca. 10 deltagere til mødet udover bestyrelsen. Lidt skuffende, da vi havde sat næsen op efter lidt flere. Men vi håber, at flere viser interesse, desto længere, vi kommer frem i processen.   

 

På onsdag tager eleverne i 6.kl. – 8.kl. en tur på Skive Seminarium. Her skal eleverne arbejde med teamsamarbejde sammen med nogle seminariestuderende.

 

Samme dag er der klasselærersamtaler i 5.kl. Der er sendt plan ud for samtalerne til forældrene.

 

Fritteren.

 

Skolesport: Skak er afsluttet med en fantastisk oplevelse for børnene. Lars (vores nye præst) spillede blindskak med børnene. Han spillede 10 spil på en gang mod børnene, Knud og et par hjælpere. Lars sad med bind for øjnene og fortalte sin træk.

 

Tirsdag 14.00-15.00  spiller vi badminton, alle i 1.2.3.kl. deltager.

 

Onsdag syr 2.kl puder.

 

Torsdag holder vi fødselsdag for oktoberbørn.

 

 

Tilmelding til pasning i juleferien er sendt ud pr. mail. Tilmeldingen skal afleveres senest den 7. november.

 

M88.

 

Kontingent betales nu! Konto nr. se www.m88.dk

 

Menighedsrådet.   

 

I dag – fredag er der reformationsgudstjeneste kl. 16.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Oktober måneds brev fra børnehaven”

I oktober måned har vi haft fokus på efteråret. Vi har samlet kastanjer og lavet flotte dekorationer med efterårsblade og kastanjer. Vi har gået ture i det skønne efterårsvejr og talt muldvarpeskud, og vi har malet huse til vores flotte by, klippet græskarhoveder og lavet græskarlygter.

Derudover afholdt vi det årlige forældremøde i onsdags, hvor vi gennemgik sammenlægningen af Thise vuggestue og børnehave til Thise Børnehus.

De væsentligste ændringer træder i kraft på mandag den 3. nov. og nævnes nedenfor:

·         Kl. 6.00 åbner Børnehuset, og børnene afleveres i vuggestuen, hvor der tilbydes morgenmad indtil kl. 7.30.

·         Fra kl. 7.30 deles børnene og børnehavebørnene går i børnehaven, og dagen forløber som den plejer med forskellige pædagogiske aktiviteter i de respektive institutioner.

·         Frokosten spises som sædvanligt, men vi serverer ikke længere ”lune” retter for børnene, så den madpakke børnene medbringer, skal kunne spises som den er.

·         Kl. 15.30 (mandag til torsdag) samles børnene i vuggestuen. Om fredagen kl. 15.00.      

·         Den sidste fredag i måneden sendes månedsbrev fra Børnehuset pr. mail.

·         De sædvanlige telefonnumre skal anvendes ved kontakt til Børnehuset.

·         Informationer vil fortsat meddeles på tavlen, men de arrangementer, som ligger fast kan ses på skolens kalender på skolens hjemmeside www.thise-friskole.dk

På forældremødet blev der valgt nyt forældreråd og Kirsten og Anita blev genvalgt. Forældrerådet består af:

Formand Anita (mor til Patrick – Børnehaven)

Vibeke (mor til Freja – Børnehaven)

Kirsten (mor til Magda - børnehave)

Rene (far til Mathias – vuggestuen)

Christina (mor til Asbjørn – vuggestuen)

Forældrerådet samles første gang den 4. nov. (På forældremødet blev der aftalt, at det første der tages fat i er kostpolitik for, hvad der serveres i børnehaven)

Der afholdes forældresamtaler for de kommende skolebørn onsdag den 19.11.2014. Tiderne kan byttes indbyrdes.

Ellers vil vi i den kommende måned arbejde omkring emnet ”min familie”.

 

Vi glæder os til en fælles hverdag for hele institutionen.

 

Mange hilser fra Mette, Helle A., Ane Margrete, Kirsten, Anja, Mette H. og Tina

 

Til orientering holder Børnehaven juleferielukket fra den 23. dec. og indtil mandag den 5. januar 2015.

 

 

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk