, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 28. 36. årgang. Fredag den 27. marts 2015.

I dag kom påskeharen forbi skolen og gemte en masse påskeæg på skolen til glæde for alle elever og ansatte. Tak til påskeharen. 

 

I går afholdt eleverne i 6.kl.og 7.kl. skolefest for skolens elever og ansatte. Temaet for festen var ”Sports – galla”. Det var en forrygende fest med god mad og masser af underholdning. Billeder fra festen kan ses på skolens hjemmeside.

Eleverne i 6.kl. og 7.kl. overnattede på skolen efter festen

 

Samme dag begyndte eleverne i 1.kl. – 3.kl. på skolesvømning. De svømmer de næste 10 skoleuger.

 

Efter påskeferien vil vi skifte vores morgensamling, fra mandag til torsdag, ud med en læsestund. Her vil elever få tid til at fordybe sig i skønlitteratur, som de selv har lånt i Skive Kommunes bogbus. Fredag vil være den eneste dag med normal morgensamling.

 

Samtidigt begynder vi at sende børnene udenfor i det store frikvarter. Derfor skal de huske overtøj.

 

Idrætsundervisningen flyttes ligeledes udenfor efter påske, derfor skal man huske udeidrætstøj.

 

Onsdag efter påske får eleverne i 8.kl. besøg af en misbrugskonsulent fra Skive Kommune. Misbrugskonsulenten vil tale med de unge om rusmidler og klæde dem på til at træffe de rigtige valg frem for de forkerte. Om aftenen inviteres forældrene til et infomøde kl. 18.30 – 20.30 HUSK! der er tilmelding på klassens forældrekonferrence.

 

Torsdag efter påske skal konfirmanderne møde i Breum Præstegaard kl. 08.00. De returnerer til skolen kl. 12.00.

 

Skolens bestyrelse afholder arbejdsdag den 18. april. Så sæt kryds i kalenderen. Yderligere information kommer efter påske.

 

Tirsdag en 21. april afholder skolen sin årlige generalforsamling. Se dagsorden nedenfor.

 

Vi har mange biler og busser, som benytter parkeringspladsen i løbet af dagen, så for at skærpe sikkerheden og undgå kaos har vi sat en skilt op, som markerer kørselsretningen. Fremover skal man køre højrerundt på skolens parkeringsplads.

Samtidigt oplever vi en del forældre, som parkerer foran skolens hovedindgang, når de skal afleverer eller afhente børn. Det er vores parkeringsplads ikke indrettet til, i stedet skal man parkere i en af parkeringsbåsene, så der er plads til de øvrige biler.

 

M88:

Der er generalforsamling i M88 torsdag den 9.april kl.19.00. Der er tilmelding til spisning – tilmeld dig på haldøren.

 

 

 

Generalforsamling.

Tirsdag den 21. april 2015

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og referent. 

 

2.     Beretninger:

Bestyrelsesformand aflægger beretning

Skolelederen aflægger beretning

Friskolens tilsynsførende aflægger beretning

 

3.     Regnskabet forelægges af kasserer

 

4.     Valg til bestyrelse/suppleanter. På valg er Henning Just, Thomas Heilskov og Lars Andreasen.

 

5.     Indkomne forslag.

 

7.     Eventuelt.