, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 30. 36. årgang. Fredag den 24. april 2015.

Lørdag den 18. april afholdt bestyrelsen arbejdsdag på skolen, i børnehaven og i vuggestuen. Omkring 60 forældre og børn var mødt op for at give en hånd med. Det var en god dag med fantastisk vejr, og der blev udrettet en del meget, hvilket vi er meget taknemmelige for.

 

I tirsdags var der generalforsamling på skolen, hvor ca. 30 af skolens og børnehavens familier var repræsenteret. På generalforsamlingen var der beretninger fra formanden, skolelederen og en meget positiv beretning fra vores tilsynsførende. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et overskud.

Thomas Heilskov træder ud ad bestyrelsen og erstattes af Dennis Herbst. Velkommen til Dennis Herbst og en stor tak til Thomas for mange års arbejde i bestyrelsen.

Referat af generalforsamlingen og beretninger kan læse fra starten af næste uge.

 

På mandag er der skole-hjem samtaler i 3.kl. og 4.kl. Der er sendt indkaldelser ud.

 

Tirsdag den 5. maj får vi besøg af skolefotografen. I den forbindelse får eleverne en tilmeldingsseddel med hjem på mandag. Såfremt man ønsker, at ens børn skal fotograferes, skal man udfylde sedlen og returnere den senest fredag den 30. april. Det står udførligt beskrevet på sedlen, hvordan man udvælger sine billeder på nettet og afgiver bestilling. Bestillingen på sedlen er foreløbig. Har man yderligere spørgsmål kan man henvende sig til kontoret.

 

 Vi vil gerne efterlyse en kummefryser og en røremaskine, hvis nogen skulle have nogen tilovers.

 

Vi har fået flere henvendelser vedr. konfirmation fra skolens forældre. Konfirmation og konfirmationsforberedelsen sorterer ikke under skolen, men under menighedsrådet, så det er til dem man skal henvende sig, hvis man ønsker oplysninger vedr. afholdelsen, datoer mm.

Vi har fået meddelt fra menighedsrådet, at næste års konfirmation ligger første lørdag efter påske, hvilket er den 2. april.      

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk