, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 1. 36. årgang. Fredag den 14/8 2015.

På vegne af skolens ansatte og bestyrelse vil jeg gerne byde eleverne og deres familier velkommen til det nye skoleår. Specielt velkommen til Caroline, Gustav, Julie, Katja, Klaus, Patrick. Sigurd, Tobias og Uffe som alle er startet i den nye børnehaveklasse, til Søren i 4.kl. og Freja i 8.kl.

På medarbejdersiden vil vi gerne byde velkommen til Klaus, som skal afløse Kristian, som går på efterløn den 1. september, til Rikke, som er vikar for Line og til Bitten, som er ansat i en del af Karins barselsvikariat. Derudover er Chris startet i jobtræning, Chris er englænder og vil hovedsagligt hjælpe til i engelskundervisningen i overbygningen.

I dette skoleår har vi ændret længden af vores lektioner til 50 minutter. Vi håber, at det vil medføre en mere overskuelig hverdag med færre skift for både elever og ansatte. Ydermere tror vi, at den ekstra tid giver mere tid til fordybelse, ikke mindst i over bygningen.  

Igen i år har vores skolestart været lidt af et logistisk mareridt. Midttrafik har ændret deres ruter og køreplan igen, hvilket har givet os nogle udfordringer i forhold til elevernes transport til og fra skole. Vi arbejder på højtryk for at samle trådene.

I år har skolens bestyrelse investeret i nyt fysik-, kemi- og naturfags lokale på skolen. Lokalet vil blive etableret i overbygningen på 1. sal. Vi forventer, at lokalet vil være færdigetableret i løbet af september måned.

Vi har valgt at fortsætte vores samarbejde med Limfjordens Perle om levering af skolemad. Den første skolemad kommer allerede på tirsdag.

På skolens hjemmeside har vi opdateret skolens kalender med diverse aktiviteter, forældremøder m.m.

I næste uge får eleverne skolefolderen med hjem. I den kan I finde yderligere oplysninger om skoleåret.

Er man interesseret i at søge friplads for dette skoleår, kan man stadigvæk hente et ansøgningsskema på kontoret. En friplads bevilges kun for et skoleår ad gangen.

Husk! At give jeres børn idræts tøj med, så de kan have idræt udendørs indtil efterårsferien.

Vi har fundet et Pentax kamera (ikke digitalt) på skolen. Savner man det, kan man henvende sig på kontoret. 

 

Vedr. rengøring:

Så er den nye rengøringsplan for næste skoleår klar.

Planen kommer i et andet layout i år, da mange har ytret ønske om at få planen sendt med børnene hjem.

Der er stadig 3 lørdags rengøringer på pr. forælder. Hver rengøring varer 3 timer (9.00-12.00) inkl. pause. Er man færdig før tid, forventer vi, at man hjælper de andre forældre med at blive færdig.

 

Der bliver ikke længere mulighed for at svare tilbage på de rengørings sms´er, der bliver udsendt.

 

Hvis man er forhindret, har man stadig mulighed for at bytte med andre forældre. Forældrenes telefon nr. er oplyst fra skolens kontor.

 

De forældre, som på forhånd har meddelt, at de ønsker at betale for rengøringen for hele skoleåret, er ikke skrevet på listen.

Hvis man alligevel gerne vil på rengøringslisten, bedes man sende en mail til skolen.

Rengøringsplanen er vedhæftet som fil.

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk