, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 6 36. årgang. Fredag den 17/9 2015.

 

Vi er nu igennem skoleårets forældremøder i klasserne, og det har været meget motiverende for alle os ansatte at opleve den interesse og samarbejdsvillighed, som vi er blevet mødt med. Der har på alle møderne hersket en god og konstruktiv stemning. Tak for det.

 

På mandag holder vi fagdag på skolen, derfor vil den normale undervisning være omlagt til tværfaglige forløb. Eleverne i 0.kl. - 2.kl. tager i skoven på efterårstur, 3.kl. Skal i skolekøkkenet og lave mad, 4.kl. - 6.kl. arbejder med et emnet om Unicef, eleverne i 7./8.kl. tager til Danfoss Universe og eleverne i 9.kl. arbejder med hverdagens matematik. Alle elever møder til kl. 08.00 og har fri kl. 13.00. Bussen til Hvalpsundfærgen kører kl. 13.10 og vestpå afgangen kl. 13.30, mens bussen til Fur først kører kl. 14.30.

 

I uge 41 afholder skolen emneuge. Temaet for ugen er udsmykning af skolen og eleverne vil blive udfordret på deres kreativitet. I den forbindelse afholder vi en fernisering. Det har hidtil været meldt ud, at ferniseringen lå om fredagen i uge 41, hvor bestyrelsen samtidigt afholdt sponsordag, men vi har valgt at flytte ferniseringen til om torsdagen og flytte sponsordagen til foråret 2016. Grunden til flytningen er, at flere familier rejser på efterårsferie om fredagen i uge 41. Den endelige plan for ferniseringen om torsdagen  i uge 41 kommer på et senere tidspunkt.   

 

På tirsdag begynder skolens klubtilbud for eleverne i 6.kl. – 9.kl. Vi åbner dørene fra kl. 18.00 – 20.00. Vi håber mange vil møde op til et godt og sjovt ungdomstilbud. M88 har lavet plads, således vi har hallen fra 18.30 – 20.00. Mange tak for det.

 

Skolens bestyrelse indkalder til forældrearbejdsdag lørdag den 26. september. På arbejdsdagen skal vi bl.a. bygge et garageanlæg til vore banancykler, indrette et hyggemiljø og udekøkken i skolegården, etablere et nyt cykelskur, male klasselokaler, restaurere legeplads i børnehaven.

Der er opgaver til alle, så mød op og giv en hånd med, selv om det måske blot er for et par timer.

 

M88:

 

Fest i byparken

På fredag den 25.september holer vi ”ildsjæl festival” i Byparken fra kl.15.00 – ca. 20.00. Vi inviterer kaffe kl. 15.00. Senere petanque turnering for børn og voksne og fællesspisning kl. 17.30. Vi har fået penge støttekroner fra Realdanias ”ildsjælepulje”. 

Se dagspressen og skolens infotavle.

Vel mødt – Byparksgruppen.

 

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk