, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 7. 36. årgang. Fredag den 25/9 2015.

I mandags var der fagdag på skolen og den normale undervisning var omlagt til tværfaglige forløb.

Eleverne i 0.kl. - 2.kl. var i skoven og ved stranden på efterårstur, 3.kl. var i skolekøkkenet, hvor de lavede frikadeller, råkostsalat og lagkager, 4.kl. - 6.kl. tog en tur til Madagaskar sammen med Unicef og så på børns vilkår, eleverne i 7./8.kl. tog til Danfoss Universe, hvor de legede innovative opfindere for en dag og eleverne i 9.kl. fik repeteret alverdens geometri.

 

I tirsdags begyndte skolens klubtilbud for eleverne i 6.kl. – 9.kl. Mange af de unge mødte og sammen med de to klubledere tog de hul på planlægning af rammerne for klubtilbuddet.

 

På fredag stater vi på vores emneuge. Temaet for ugen er udsmykning af skolen. Eleverne vil blive inddelt i tre grupper, som hver skal arbejde med et eller flere kreativ forløb. Eleverne skal møde kl. 08.00 og har fri kl. 13.00. Det betyder, at eleverne vil blive kørt til færgen og til Fur kl 13.30., mens bussen kører vest på kl. 13.45.  

Vi afholder fernisering torsdag i uge 41. Yderligere information kommer i næste uge.

 

Skolens bestyrelse indkalder til forældrearbejdsdag i morgen lørdag den 26. september. På arbejdsdagen skal vi bl.a. bygge et garageanlæg til vore banancykler, indrette et hyggemiljø og udekøkken i skolegården, etablere et nyt cykelskur, male klasselokaler, restaurere legeplads i børnehaven.

Der er opgaver til alle, så mød op og giv en hånd med, selv om det måske blot er for et par timer.

 

M88:

 

Fest i byparken

 I dag holder vi ”ildsjæl festival” i Byparken fra kl.15.00 – ca. 20.00. Vi inviterer kaffe kl. 15.00. Senere petanque turnering for børn og voksne og fællesspisning kl. 17.30. Vi har fået penge støttekroner fra Realdanias ”ildsjælepulje”. 

Vel mødt – Byparksgruppen.

På mandag starter der badminton for eleverne i 1.kl. - 8.kl. Træningstiden er hver mandag fra 17.00 – 18.00

Mød op og spil med de rutinerede trænere, Knud med 60 års erfaring og Esben med 6 års erfaring. 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk