, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 21 37. årgang. Fredag den 29. januar 2016.

I morgen afholder vi Friskolens Dag og indskrivning til det kommende skoleår. I den forbindelse husstandsomdelte vi årets skoleavis i den forgangne uge.

 

Plan for Friskolens Dag.

09.00. Fælles velkomst i hallen.

09.10. Undervisning i klasserne.

10.10. Pause med forældrekaffe.

10.40. Undervisning i klasserne

11.40. Fælles afslutning i hallen.

 

Børnene i vores kommende børnehaveklasse er inviteret til der første ”rigtige skoledag”. Vi glæder os meget til, at de kommer og får nogle gode oplevelser.

 For vores resterende elever er der planlagt en spædende dag, hvor familie og venner har mulighed for at deltage. Alle er velkomne.

Alle elever har mødepligt til arrangementet og skal møde fra 09.00 -12.00 . Som sædvanlig har eleverne fri fra skole den efterfølgende mandag (1/2).

 

I dag har vi taget afsked med Britta. Vi har været utrolig glade for hende og håber, at hun måske en dag vender tilbage som fastansat igen. Heldigvis vil Britta stadigvæk være tilknyttet skolen som vikar.

 

Vi har oplevet et tilfælde af børnesår på skolen. Derfor beder i jer være opmærksomme på om, børnene får væskede sår. Har I en mistanke om børnesår, skal I kontakte jeres læge, så vi undgår, at smitten breder sig. 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk