, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 28 37. årgang. Fredag den 1.april 2016.

I går havde Karin første arbejdsdag efter sin barselsorlov. Vi er utrolig glade for, at hun er tilbage igen. Velkommen tilbage KarinJ.

 

I morgen, lørdag, konfirmeres nogle af vores 7.klasses elever i Thise Kirke kl. 10.00. Vi ønsker dem et stort tillykke og en god fest. Vi glæder os til at se dem på skolen på mandag til morgenmad inden deres blå mandag.

 

Samme dag er der teater for de tilmeldte børn kl. 16.00 i Skive Teater. Her skal vises forestillingen ”Vitello”.

 

På torsdag kommer bogbussen fra Skive Bibliotek. Vi har desværre erfaret, at mange biblioteksbøger, som børnene låner på skolens lånerkort, ikke bliver afleveret igen. Vi vil derfor gerne opfordre jer til at kigge i gemmerne og se om I skulle have nogle biblioteks bøger liggende.   

 

Idrætsundervisningen og det store frikvarter er udenfor frem til sommerferien, derfor skal man huske udeidrætstøj/sko og overtøj

 

Vi har gennemført en undervisningsmiljøundersøgelse på skolen sammen med eleverne. Resultatet kan ses på vores hjemmeside. Vi vil efterfølgende følge op på besvarelserne i vores teams.

 

Skolens bestyrelse arrangerer arbejdsdag for skolens forældre lørdag den 16. april. Yderligere information kommer i næste uge.

 

Onsdag den 20. april kl. 18.00 afholder skolen sin årlige generalforsamling. Alle forældre i børnehave, vuggestue og skole kan stille op til skolens bestyrelse og hver forældre har en stemme på generalforsamlingen.

Sæt x i kalenderen. Se dagsorden nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling.

Tirsdag den 20. april 2016

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og referent. 

 

2.     Beretninger:

Bestyrelsesformand aflægger beretning

Skolelederen aflægger beretning

Friskolens tilsynsførende aflægger beretning

 

3.     Regnskabet forelægges af kasserer

 

4.     Valg til bestyrelse/suppleanter. På valg er Alfred Olesen – som genopstiller, Helle Jensen – som genopstiller, Dorte Clausen 

- som ikke genopstiller, Lajka H. Vester – som ikke genopstiller

 

5.     Indkomne forslag.

 

7.     Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk