, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 29 37. årgang. Fredag den 15. april 2016.

I morgen har bestyrelsen arrangeret arbejdsdag for skolens forældre. Vi mødes kl. 09.00 til en varm kop kaffe og hyggeligt samvær. Vi håber, mange vil møde op og være med til at forbedre/forskønne vores fantastiske skole/børnehave og vuggestue.

 

På onsdag kl. 18.00 afholder skolen sin årlige generalforsamling. Alle forældre i børnehave, vuggestue og skole kan stille op til skolens bestyrelse og hver forældre har en stemme på generalforsamlingen.

Vi serverer en lækker sandwich og en kold sodavand.

 

Idrætsundervisningen og det store frikvarter er udenfor frem til sommerferien, derfor skal man huske udeidrætstøj/sko og overtøj

 

Fredag den 29. april afholder skolen en pædagogisk dag for skolens ansatte. Det medfører, at alle elever får fri fra skole kl. 12.05. Yderligere information kommer i næste uges fredagsbrev. 

 

 

Fritteren:

 

Sommerferie tilmeldingssedler blev mandag sendt ud på mail. HUSK! Venligst at aflevere sedlerne senest på mandag, så vi kan planlægge ferien. Vi ser, at mange har skrevet flere timer på end der bruges i hverdagen, vi vil gerne opfordre jer til, I henvender jer til os, når I kender jeres reelle behov. Vi ved af erfaring, at mange helgarderer sig i ferieperioden, men en enkelt fridag pr. barn kan have stor betydning for planlægningen af personaletimer.  

Vi anbefaler børnene mindst har 3 ugers ferie sammen med deres familier.

 

M88:

Ninna i 9. klasse laver nu gymnastik til godt musik (rytmisk) hver onsdag fra kl. 14. 40 og så en lille time. Det er et forsøg for alle piger fra 7. og nedefter. Min. 10 deltagere. Start på onsdag.

Sig til Ninna, hvis du gerne vil med eller tilmeld dig på sedlen på haldøren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling.

Onsdag den 20. april 2016

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og referent. 

 

2.     Beretninger:

Bestyrelsesformand aflægger beretning

Skolelederen aflægger beretning

Friskolens tilsynsførende aflægger beretning

 

3.     Regnskabet forelægges af kasserer

 

4.     Valg til bestyrelse/suppleanter. På valg er Alfred Olesen – som genopstiller, Helle Jensen – som genopstiller, Dorte Clausen 

- som ikke genopstiller, Lajka H. Vester – som ikke genopstiller

 

5.     Indkomne forslag.

 

7.     Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk