, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 30. 39. årgang. Fredag 31. marts 2017

I tirsdags var eleverne 3., 4. og 5.kl. i biografen, hvor de så filmen ”Trækfugle”. Derefter kørte de til Mønsted Kalkgruber og så på flagermus i vinterhi. Endeligt besøgte de kalkværket, hvor de så en udstilling om kalkens anvendelse.

 

På torsdag har eleverne i 8.kl. og 9.kl. inviteret deres familier til at overvære fremlæggelsen af deres projektopgaver. Fremlæggelserne starter kl. 18.30 og emnerne er: adoption, aktiv dødshjælp, kæledyr, sociale medier, fængsel/straf og brystkræft. Aftenen begynder med en omgang fællesspisning, hvor man medbringer mad til en fællesbuffet (invitation er sendt ud)

 

Den 19. april kl. 18.00 afholder skolen sin årlige generalforsamling. Alle forældre i børnehave, vuggestue og skole kan stille op til skolens bestyrelse og hver forældre har en stemme på generalforsamlingen. Vi håber, at så mange forældre som muligt vil deltage og bakke op om bestyrelsen og vores fæles projekt Thise Friskole og Børnehus.

Vi serverer en lækker sandwich og en kold sodavand.

 

Se dagsorden nedenfor…

                                                                          

Generalforsamling.

Den 19. april 2017 kl.18.00

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og referent. 

 

2.     Beretninger:

Bestyrelsesformand aflægger beretning

Skolelederen aflægger beretning

Friskolens tilsynsførende aflægger beretning

 

3.     Regnskabet forelægges af kasserer

 

4.     Valg til bestyrelse/suppleanter.

     På valg er Lars Andreasen, Inger Toft og Dennis Herbst.

 

5.  På valg af tilsynsførende.

 

6.     Indkomne forslag.

 

7.     Eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk