, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 32. 39. årgang. Fredag 21. april 2017.

I onsdags var der generalforsamling på skolen, hvor kun ca. 14 af skolens og børnehavens familier var repræsenteret. Det var lidt skuffende, da medarbejderne og bestyrelsen havde glædet sig til at fortælle forældrekredsen om hverdagen og fremtiden i vores tre institutioner.

På generalforsamlingen var der beretninger fra formanden, skolelederen og vores tilsynsførende. Skolens kasserer fremlagde regnskabet, som viste et mindre underskud.

Lars Andreasen og Dennis Herbst trådte ud ad bestyrelsen, og blev erstattet af Ulla Linde og Karsten Brunsgaard. Der var genvalg til Inger Toft. Velkommen til de nyvalgte og en stor tak til Lars og Dennis for mange års arbejde i bestyrelsen.

Vi måtte desværre også sige farvel til vores tilsynsførende Frank, som har været vores tilsynsførende gennem de sidste mange år. Frank måtte, ifølge de nye tilsynsregler, ikke længere være skolens tilsynsførende, da han har været det i mere end seks år. I stedet valgt generalforsamlingen en ny tilsynsførende, som er Karin Hyldebrandt. Karin er uddannet lærer og er certificeret til at føre tilsyn.  

Bestyrelsen mødes første gang i starten af maj, hvor den vil konstituere sig.

 

Referat af generalforsamlingen og beretninger kan læse fra starten af næste uge.

 

I morgen konfirmeres nogle af vores 7.klasses elever i Thise Kirke kl. 10.00. Vi ønsker dem et stort tillykke og en god fest. Vi glæder os til at se dem på skolen på mandag til morgenmad inden deres blå mandag.

 

På mandag tager konfirmanderne til Herning og efterfølgende Lalandia på deres blå mandag.

 

På mandag kører Fur – bussen ikke om eftermiddagen. Eleverne skal i stedet for tage Midttrafik.

 

På onsdag tager lærerne på skolemesse i Århus, hvor de skal suge inspiration til sig til det kommende skoleår. I den forbindelse efterlyser vi forældre, som vil være medhjælpere til at afvikle skoledagen sammen med børnene. Vi har lavet en plan for eleverne, som ser således ud.

 

0.kl. – 2.kl.    Besøger Kaastrup genbrugsplads

3.kl. – 4.kl.    Arbejder med trivsel og samarbejde

5.kl. – 6.kl.    Ser og arbejder med filmen Titanic

7.kl. – 9.kl.    Idrætsdag.

 

Alle elever møder fra 08.00 – 13.00.

 

Har I lyst til at være en del af dagen, så send en mail til kontoret. Vi har brug for hjælpere (forældre) i alle klasser. I skrivende stund har vi kun modtaget to henvendelser om hjælpere, vi efterlyser flere…

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk