, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 33. 39. årgang. Fredag 5. maj 2017.

Sidste onsdag var lærerne til Skolemesse i Aarhus. Derfor blev afviklingen af skoledagen varetaget af en gruppe frivillige forældre og bedste forældre. Desværre fandt vi ud ad, at vi lærere, godt kan undværesL . Der var stort ros til vores elever fra vores ”gæstelærere”.

Mange tak for hjælpen til alle forældre, bedsteforældre som hjalp til.  

 

I tirsdag afholdt den nye bestyrelse deres første bestyrelsesmøde. På mødet konstituerede de sig således: bestyrelsesformand Matthew Adams, næstformand Janne Gravgaard, referent Inger Toft og kassere Alfred Olesen. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med den nye bestyrelse.

 

På mandag er der forældresamtaler i 8./9.kl. og 2.kl. Samme aften 17.15 er der fyraftensmøde vedrørende overbygningens Berlin tur.

 

På tirsdag er det fagdag på skolen. Alle elever møder kl. 08.00  - 13.00.

 

Program for eleverne.

0.kl. – 2.kl. tager på skov/strandtur

3.kl. – 4.kl. arbejder med engelsk på mange måder

5.kl. – 6.kl. arbejder med deres minimusical

7.kl. – 9.kl. arbejder med deres Berlin tur

 

Samme dag får vi besøg af 35 – 40 elever fra Sydvestmors Friskole, som overnatter i hallen til på onsdag.

 

På onsdag tager eleverne i 7.kl. på en oplevelsesdag på erhvervsskolerne i Skive.

 

Samme dag er der forældresamtaler i 0.kl.

 

Næste skoleår starter mandag den 14. august kl.09.00. I Skive Kommunes skolekalender står der, at man først starter tirsdag den 15. august, men det er en fejl.  

 

Husk! Der er arbejdsdag den 20. maj. Det har efterhånden været meldt ud længe, så vi håber på et stort fremmøde. Børnene synes altid, at det er en fantastisk dag, og som forældre oplever man også en tilfredsstillelse ved at bidrag aktivt til, at ens børn har nogle gode fysiske rammerJ.  

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk