, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 4. Fredag den 8. september 2017

Alle vores forældremøder er veloverstået. I den forbindelse vil jeg gerne takke forældre og ansatte for nogle veltilrettelagte og velgennemførte møder. Møderne har været meget informative og konstruktive. Der er kommet flere forskellige konstruktive forslag under møderne og flere tiltag er iværksat. Tak for det.

 

I dag har børnene i børnehaven og eleverne i 0.kl. være på Farm Visit lige udenfor Hem. De havde en god tur og så en masse forskellige og spændende dyr.  

 

På lørdag og søndag afholdes det årlige Skive Løb. Flere af skolens familier har tilmeldt sig enten løb eller cykling. Vi håber, at de seneste ugers morgenløb vil resultere i nogle gode præstationer.

 

På torsdag arrangerer skolen Sponsor dag for skolens og børnehusets børn og forældre. Til sponsordagen kan forældre, virksomheder, venner m.m. sponserer vores børn ved forskellige idrætsaktiviteter. Børnene belønnes af deres sponsorer efter deres præstationer, og pengene, som de tjener, går til at forsøde børnenes hverdag.

Arrangementet starter kl. 17.00 og slutter med fællesspisning – helstegt pattegris.

 

Har I ikke allerede tilmeldt jer eller udfyldt sponsorkontrakter kan I nå det på mandag. Se det vedlagte sponsorbrev.

 

Igen i år samler vi tøj ind til de rumænske børn. Læs det vedlagte brev. Tøjet kan afleveres på skolen frem til den 11. september.

 

I næste uge vil morgensamlingen handle om, hvordan man forholder sig, hvis ulykken sker eller en brand opstår.

 

Efterlysning!

 

Gennem de sidste mange år har vi haft en ungdomsklub for vores elever i 5.kl. – 9.kl. Klubtilbuddet har altid været organiseret og ledet af forældre til børn på skolen. Sidst år var det Martin og Birgitte, men de har begge valgt at trække sig. Derfor søger vi nu nogle nye medarbejdere til klubben. Arbejdet er lønnet. Dette års klubtilbud vil ligge i tidsrummet tirsdage kl. 18.00 – 20.00. Vi har allerede fået en henvendelse fra en interesseret forælder, men vi mangler stadigvæk et par stykker. Kontakt Dan, hvis det har interesse.

 

Fritteren.

 

Vores fritter summer af glade og legende børn, og vi er kommet godt i gang efter sommerferien.

Vi sættes stor pris på vores hyggestund ved eftermiddagsmaden,  hvor vi taler om alt muligt og spiser den lækre frugt, som I har leveret.

 

Vi vil gerne minde jer om, at I skal sige farvel til os, inden børnene tager hjem og informere os, hvis de er ændringer til vores aftaler.

 

Regntøj og gummistøver er nødvendig, hvis børnene skal holde sig tørre og hjælp børnene med at få det våde tøj med hjem.

 

M88 starter snart op med deres vinteraktiviteter og vi har før oplevet, at nogle børn venter alene på skolen uden opsyn fra fritteren lukker til aktiviteterne starter. Det kan vi ikke tillade. Vi vil derfor opfordre jer til evt. at lave en turnus, hvor en forælder komme og holder opsyn.   

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk