, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 29. 33. årgang. Fredag den 22/3 2013.

Der er stadigvæk varslet lockout for skolen pr. 1. april. Lockouten medfører, at vi sender alle skolens lærere hjem og aflyser undervisningen indtil lockouten ophører. Lockouten er en konsekvens af, at forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes landsforening er brudt sammen.  

Konsekvensen for vores skole, i tilfælde af lockout er, at vi kun kan tilbyder pasning af elever i bh.kl. – 3.kl. i skoletiden og ikke undervisning. Pasningen i fritteren er ikke berørt af lockouten.

Resten af skolens elever (4.kl. – 9.kl.) har fri fra skole indtil lockouten afsluttes. Man kan dog få lov til at blive ”passet” på skolen, hvis der ikke er andre muligheder. I så fald skal vi have besked. Pasningen på skolen vil blive varetaget af skolens ledelse. Der må ikke blive hentet hjælp ind udefra til undervisning eller pasning..

 

Træder lockouten i kraft efter påske, tirsdag den 2. april, vil skole informere jer via fredagsbrevsmail og hjemmesiden.    

 

I går var vi inviteret til skolefest af eleverne i 6.kl. Det var en forrygende fest med god mad, god underholdning og godt selskab. Vi vil gerne takke Anni og eleverne i 6.klasse for en god fest.  

 

Bestyrelsen afholder arbejdsdag den lørdag den 20. april. Sæt kryds i kalenderen.

 

Skolen afholder generalforsamling onsdag den 24. april kl. 19.00. Yderligere information kommer senere.

 

God påske.

 

Fritteren:

 

I næste uge passes de tilmeldte børn i børnehaven. Børnene må have legetøj med.

Husk 2 stykker frugt og madpakke.

 

Kontakt venligst børnehaven, hvis I ikke har behov for pasning – gerne dagen før.

 

Vi vil opfordre jer til, at I efterhånden, som I får styr på jeres sommerferieplanerne, kontakter os med jeres pasningsbehov. Alle oplysninger er vigtige i forhold vores planlægning.

 


M88:

Badmintonmesterskaber
- mesterskaber for piger og drenge: på mandag kl. 16-18
- mesterskaber for voksne: onsdag fra kl. 18.30

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk