, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Lockout pr. 1.april.

 

Den 1. april lockoutes alle skolens lærere. Det betyder, at vi fra 2. april i skoletiden kun kan tilbyde pasning af eleverne i bh.kl. – 3.kl. og ikke undervisning.

Resten af skolens elever (4.kl. – 9.kl.) har fri fra skole indtil lockouten afsluttes. Man kan dog få lov til at blive ”passet” på skolen, hvis man ikke har andre muligheder. I så fald skal vi have besked. Pasningen på skolen vil blive varetaget af skolens ledelse. Der må ikke blive hentet hjælp ind udefra til undervisning eller pasning..

Pasningen i fritteren er ikke berørt af lockouten.

 

Skolebussen kører normalt og afhenter indskolingsbørnene.

 

Yderligere information kommer løbende. Hold øje med jeres mail eller skolens hjemmeside.

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk