, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 32. 33. årgang. Fredag 19/4 2013.

 

 

I næste uge går vi ind i lockoutens fjerde uge, og frustrationerne vokser alle steder. Vi har en skole uden børn, lærerne må ikke undervise og forældrene kan ikke sende deres børn i skole. Det er på tide, at konfliktens parter løser konflikten selv eller at regeringen griber ind. Ingen kan holde den nuværende situation ud længere. Vi har allerede mistet for megen dyrebar undervisningstid, som det vil tage lang tid og indhente.

 

Efter en nærmere gennemgang af regler for lockouten og konsultationer med eksterne partnere, har vi erfaret, at jeg (Dan), som leder har tilladelse til at dække undervisningen i et vist omfang. Jeg må ikke ændre på elevernes skemaer, men må gerne læse deres timer. Derfor iværksætter vi et ”lockoutskema” fra på mandag. Alle klasser får minimum en skoledag i næste uge. Se lockout skema nedenfor.

 

Med hensyn til skolebussen så kører den som normalt. Den henter børnene fra kl. 07.15 og kører dem hjem kl. 13.30. Eleverne er velkomne til at vente på skolen indtil bussen returnerer.

 

Der vil ikke blive opkrævet skolepenge den 1. maj pga. lockouten.

 

I morgen (lørdag) er der arbejdsdag på skolen, vi håber, at mange møder op på trods af lockouten.

 

På onsdag er der generalforsamling på skolen kl. 19.00. Se dagsordenen nedenfor.

 

 

 Lockout skema for uge 17.

 

Mandag.

 

Bh.kl.                                  1. kl.                         6.kl.

 

1. t. værksted                     1. t værksted             1. t Multimedia

2. t. værksted                     2. t. værksted

3. t. dansk                          3. t. dansk

4. t. Idræt                           4. t. Idræt     

                                          5. t. dansk

 

 

8./9.kl.                                 7.kl.                                     3.kl./4.kl.

 

2. t. matematik                    3. t. matematik                    4. t. Natek

                                                                               5. t  Natek

 

 

Tirsdag.

 

4.kl./5.kl.                     8.kl./9.kl.                         7.kl.

 

1. t. dansk                1. t. matematik                    3. t.  matemat

2. t. dansk                2. t. matematik                  

3. t. 4.kl. idræt og 5.kl. tilsyn                                                          

4. t.værksted    

5.t.værksted                        

 

 

Onsdag

 

2.kl./3.kl.                                7.kl.                            8.kl./9.kl.

 

1. t. dansk                              1. t. matematik            3. t.matematik

2. t. dansk                              2. t. matematik

3. t. 2.kl. værkog 3.kl. Idræt   4. t. matematik

4. t. 2.kl. værksted og 3.kl. hist.

5. t. Idræt 

 

Torsdag

 

6.kl.

1. t. engelsk

2. t. tysk

3. t. dansk

4. t. matematik

5. t. Idræt

 

                                                                                                        

Generalforsamling.

Onsdag den 24. april 2013

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent og referent. 

 

2.     Beretninger:

Bestyrelsesformand aflægger beretning

Skolelederen aflægger beretning

Friskolens tilsynsførende aflægger beretning

 

3.     Regnskabet forelægges af kasserer

 

4.   Visioner for Thise Friskole, Thise Børnehave og Thise Vuggestue

Forældrebestyrelser og ansatte ved de tre institutioner har i et års tid arbejdet med visioner og fremtidsscenarier for henholdsvis friskolen, børnehaven og vuggestuen og for samarbejdet mellem de tre - både på helt kort og langt sigt. 

Status for arbejdet og det videre forløb vil skolebestyrelsen gerne orientere om i forlængelse af beretningen på generalforsamlingen, hvor der også bliver lejlighed til at stille spørgsmål.4.     Valg til bestyrelse/suppleanter. På valg er Henning Just, Thomas Heilskov og Lars Andreasen (alle genopstiller).

 

5.     Indkomne forslag.

 

6.     Eventuelt.

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk