, se flere billede fra året i billedgalleriet.

Gå tilbage til forrige side

Nr. 35. 33. årgang. Fredag 8/5 2013.

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og vi arbejder på højtryk på at indhente den manglende undervisning fra lockouten. For at have mest mulig tid til undervisningen har vi besluttet at flytte forårets skole/hjem samtaler til oktober. Vi kan ikke nå at gennemføre elevsamtaler, læsetests og matematikprøver, som er nødvendige for gennemførelsen af en optimal forældresamtale, hvis vi også skal forsøge at indhente det forsømte.

Har I et akut behov for en samtale, er I velkomne til at kontakte den pågældende faglærer inden 20. april. Lærerne kan kontaktes pr. mail. Disse findes på skolens hjemmeside.

    

For tredje gang var der klubaften for 4. 5. og 6. klasse. 22 børn mødte op til en hyggelig aften. Vejret var fint, så alle gik på sportspladsen og spillede rundbold, indtil Birgitte serverede is. Næste gang er tirsdag den 4. juni kl. 19.00 til 21.00. Der er to voksne med hver gang.

 

På vores hjemmeside har vi netop offentliggjort en undersøgelse af undervisningsmiljøet på skolen. Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, som alle elever har besvaret omhandlende trivselen og hverdagen på skolen. Jeg vil gerne opfordre jer til at læse den, da den giver et godt billede af, hvordan eleverne opfatter vores skole.

 

I næste uge er der projektuge for 8.kl. og 9.kl.

 

På onsdag tager 4.kl./5.kl. på lejrskole til Harrebjerg. Eleverne har fået seddel med hjem vedr. de sidste instrukser.   

 

Lørdag den 11. maj kan alle, der fylder 10 år i 2013 komme gratis i biografen. Der kan vælges frit mellem alle film, og man kan se så mange, som man har lyst til.
Det er 5. gang, at den danske biografbranche afholder 10 års-dagen.

 

Fritteren

 

Vi har udvidet samarbejdet med vuggestuen og børnehaven. Derfor kan man opleve, at børnene leger sammen på tværs af institutionerne.  

 

I samarbejde med Ole vil den kommende bh.kl. og fritterbørnene øve sange, som senere vil blive indspillet på CD. Yderligere information følger.

 

 

 

 

 

Thise Friskole - Thise Kirkevej 11, Sdr. Thise - 7870 Roslev. Telefon: 97 57 81 45
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk